icon-hot-product
>TP-2046 XV

TP-2046 XV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Xanh vàng

>TP-2046 GV

TP-2046 GV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi Vàng

>TP-2046 GT

TP-2046 GT

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi Trắng

>TP-2046 DV

TP-2046 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ Vàng

>TP-1001 DG

TP-1001 DG

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ Ghi

>TP-165 GV

TP-165 GV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi Vàng

>TP-160 DV

TP-160 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ vàng

>TP-141 GT

TP-141 GT

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi trắng

icon-hot-product
>TP-D1_Gạch Terrazzo Nội thất

TP-D1_Gạch Terrazzo Nội thất

Mã gạch: D1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

>TP-G1_Gạch Terrazzo Nội Thất

TP-G1_Gạch Terrazzo Nội Thất

Mã gạch: G1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Ghi

>TP-V1_Gạch Terrazzo Nội Thất

TP-V1_Gạch Terrazzo Nội Thất

Mã gạch: G1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Vàng

>TP-X1_Gạch Terrazzo Nội Thất

TP-X1_Gạch Terrazzo Nội Thất

Mã gạch: X1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Xanh

>TP-5393-G17X_Gạch Terrazzo

TP-5393-G17X_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Xanh

>TP-5393-G17V_Gạch Terrazzo

TP-5393-G17V_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Vàng

>TP-5393-G17D_Gạch Terrazzo

TP-5393-G17D_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

>TP-2046-G18X_Gạch Terrazzo

TP-2046-G18X_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 300x300 mm/ 400x400 mm Màu: Xanh

icon-hot-product
>Gạch bê tông giả đá Coric

Gạch bê tông giả đá Coric

+ Kích thước: 40x40x5 cm + Trọng lượng: 10kg /viên + Định mức: 6,25 viên/m2 + Cường độ chịu nén: từ M250-M600 + Màu sắc: có 2 màu cơ bản là xanh đen(giả đá),trắng, vàng .