Chi tiết công trình

Khu nhà ở Văn Phòng Chính Phủ - Ba Đình

Mã gạch:

TP-141-G07D 40x40 cm