icon-hot-product

Gạch bê tông giả đá Coric

+ Kích thước: 40x40x5 cm + Trọng lượng: 10kg /viên + Định mức: 6,25 viên/m2 + Cường độ chịu nén: từ M250-M600 + Màu sắc: có 2 màu cơ bản là xanh đen(giả đá),trắng, vàng .

icon-hot-product

TP-121-G01D_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ

TP-141-G07G_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Ghi

TP-1001-G06G_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Ghi

TP-2046-G18D ghép 8 viên

Gạch Terrazzo Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

TP-121-G01D ghép 8viên

Gạch Terrazzo Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu:Đỏ

TP-124-G03D- Ghép 4 viên

Gạch Terrazzo Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

TP-V1_Gạch Terrazzo Nội Thất

Mã gạch: G1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Vàng

TP-D1_Gạch Terrazzo Nội thất

Mã gạch: D1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

TP-30-G19D_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

TP-124-G03G_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Ghi

icon-hot-product

TP-2046 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ Vàng

TP-1001 DG

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ Ghi

TP-165 GV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi Vàng

TP-160 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ vàng

TP-141 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ vàng

TP-124 VG

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Vàng ghi